17.3.10

Radionice na 22. proljetnoj školi školskih knjižničara - NITI PLELI

8a (četvrtak 9 – 11)
1.Ibrahim Smlatić, Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir
2.Marina Čalić, OŠ Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš
3.Dražen Ružić, 3. osnovna škola, Čakovec
4.Ivan Bistrović , OŠ I. G. Kovačića, Sv. Juraj na Bregu
5.Marija Novaković,OŠ Lj.Gaja,Zaprešić
6.Marija Petričec, I. gimnazija, Zagreb
7.Jadranka Groza, OŠ "Braća Bobetko", Sisak10
8.Gordana Rešicki Degoricija, Tehnička škola, Kutina
9.Anica Tkalčević, XV. gimnazija, Zagreb
10.Katica Novoselac, OŠ Rapska, Zagreb
11.Marija Grgurić , OŠ Rapska, Zagreb
12.Ivana Marić, Gimnazija, Županja
13.Kristina Pintar, OŠ Prelog, Prelog
14.Vinka Giljević, Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče
15.Anica Štambuk O.Š. "Mejaši", Split
16.Zdravka Purkić,Srednja tehnička prometna škola, Split
17.Davor Baštek, OŠ Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica
18.Renata Volar, 1. OŠ, Varaždin
19.Mirjana Čubaković
20.Slađana Rem
21.Toni Markotić, OŠ J. J. Strossmayera, Đurđenovac
22.Snježana Matić
23.Sandra Vidović, Tehnička škola, Čakovec

8b (četvrtak 9 – 11)
/nakon popune 8a/

8c (četvrtak 12 – 14)
1.Ksenija Kesegi-Krstin, Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek
2.Jasna Livada, OŠ "Đuro Pilar" Slavonski Brod
3.Tanja Lukić, Obrtnička škola, Požega
4.Gordana Sever, OŠ Dubrava, Zagreb
5.Ljiljana Škrinjar, II. OŠ Vrbovec
6.Dijana Abramović, OŠ Frana Krste Frankopana, Zagreb
7.Jerko Barišić, OŠ "Grigor Vitez", Sveti Ivan Žabno
8.Adela Granić,
9.Danica Pelko, OŠ Donja Stubica, Donja Stubica
10.Marija Bavčević, OŠ Milana Begovića, Vrlika
11.Amelija Tupek,OŠ Ivana Gorana Kovačića, Zagreb
12.Hrvoje Mesić, Graditeljsko-geodetska škola, Osijek
13.Ivica Nikić, Osijek
14.Snježana Posavec, I. OŠ Vrbovec
15.Krešimir Ćosić, Osijek
16.Tatjana Vrbanac, SŠ Glina
17.Mirjana Milinović
18.Ružica Rebrović-Habek
19.Korina Udina, OŠ Kraljevica
Hvala na prijavi, zanimanju i povjerenju!

1 komentar:

kataniti kaže...

Upravo učim kako se služiti blogom. Pozdrav svima na radionici 8a.

Objavi komentar